Ofiarodawcy

Naszymi ofiarodawcami są najczęściej osoby prywatne oraz instytucje charytatywne.

Za każdą pomoc składamy wszystkim podziękowania i otaczamy modlitwą.