Home

Fundacja Pencils for All (Ołówki dla wszystkich) powstała z potrzeby serca. Od kilkudziesięciu lat jestem wolontariuszką i wyjeżdżam do różnych krajów na całym świecie, aby tam w czasie wakacji pracować z dziećmi w przedszkolach, szkołach podstawowych, domach dziecka, internatach oraz oratoriach. Od 2000 roku objechałam niemal cały świat……

W swoich podróżach odkryłam z wielkim zaskoczeniem, że we wszystkich odwiedzonych przeze mnie miejscach dzieciom brakuje podstawowych rzeczy takich jak ołówki, kredki, zeszyt czy blok rysunkowy. Z zawodu jestem dyplomowaną przedszkolanką i uważam, że każde dziecko ma prawo do rozwoju artystycznego i manualnego a także rozwoju wyobraźni poprzez rysunek.

Doświadczenia pracy z najuboższymi dziećmi przyczyniły się do stworzenia 7 października 2011 r. organizacji dobroczynnej, która wspomaga najbiedniejsze placówki oświatowe i wychowawcze na świecie.

FUNDACJA „PENCILS FOR ALL” POWSTAŁA PO TO, ABY NIEŚĆ POMOC DZIECIOM NA CAŁYM ŚWIECIE BEZ WZGLĘDU NA POCHODZENIE ETNICZNE, POGLĄDY I WYZNANIE. PODSTAWOWYM ZADANIEM FUNDACJI JEST DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZA.

Iwona Macałka