Home

Fundacja Pencils for All (Ołówki dla wszystkich) powstała z potrzeby serca. Od kilku lat jestem wolontariuszką i raz do roku wyjeżdżam do Azji i Afryki, aby tam w czasie wakacji pracować z dziećmi w przedszkolach, szkołach podstawowych, domach dziecka, internatach oraz oratoriach. Byłam w Indiach (2008), Tanzanii (2009), Wenezueli (2009), Ugandzie (2010) oraz Kenii (2011).

W swoich podróżach odkryłam z wielkim zaskoczeniem, że we wszystkich odwiedzonych przeze mnie miejscach dzieciom brakuje podstawowych rzeczy takich jak ołówki, kredki, zeszyt czy blok rysunkowy. Z zawodu jestem dyplomowaną przedszkolanką i uważam, że każde dziecko ma prawo do rozwoju artystycznego i manualnego a także rozwoju wyobraźni poprzez rysunek.

Doświadczenia pracy z najuboższymi dziećmi przyczyniły się do stworzenia 7 października 2011 r. organizacji dobroczynnej, która wspomaga najbiedniejsze placówki oświatowe i wychowawcze na świecie.

Fundacja Pencils for All powstała po to, aby nieść pomoc dzieciom w Krajach Trzeciego Świata bez względu na pochodzenie etniczne, poglądy i wyznanie. Podstawowym zadaniem fundacji jest działalność edukacyjno – wychowawcza.

Fundacja Pencils for All chce podarować dzieciom kredki, ołówki i blok rysunkowy a także wyposażyć placówki edukacyjne i opiekuńczo – wychowawcze w podstawowe przedmioty potrzebne do nauczania.

Iwona Macałka